Rijangst maakt het leven complexer.

De angst en alles erom heen beïnvloedt het dagelijks leven.

Welkom bij Prodrive Support. Prodrive Support biedt professionele begeleiding tijdens het rijden en is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met rijangst en verkeerstrauma’s. Rijangst kan ervoor zorgen dat dagelijkse bezigheden zoals het uitvoeren van werk, een bezoek brengen aan familie of vrienden en alle andere situaties waarbij u moet rijden in een auto, vrachtauto of motor, niet meer als vanzelfsprekend worden ervaren. Iedere keer dat u rijdt, raakt u meer gespannen.

De spanning kan zelfs zo groot worden dat u helemaal niet meer durft te rijden of bepaalde verkeerssituaties bewust probeert te vermijden. Met behulp van professionele
rijangstbegeleiding kunt u uw rijangst verminderen, zodat u aan het einde van het
begeleidingstraject zelfstandig en rijangstvrij kunt rijden. Op deze website leest u welke vormen van rijangst er zijn en welke werkwijze binnen Prodrive Support gehanteerd wordt.Angstklachten als rijangst hebben goede prognoses

Rijangst kan met professionele begeleiding volledig verdwijnen.

Als oprichter van Prodrive Support wil ik mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Frank Grobbe. Sinds mei 2011 ben ik gecertificeerd rijangstcoach en ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met rijangst en verkeerstrauma’s. Doordat ik enkele jaren geleden zelf een verkeerstrauma heb opgelopen en er bij mij als gevolg daarvan rijangst is ontstaan, weet ik als geen ander hoe het is om rijangst te ervaren en hoe het u kan belemmeren in uw dagelijkse functioneren. Echter, ik heb ook ervaren dat de angst met behulp van goede, professionele begeleiding kan verminderen of zelfs helemaal kan verdwijnen.

Naast rijangstcoach ben ik bevoegd rijinstructeur en geef ik specialistische rijopleidingen aan mensen die moeten werken in verhoogde veiligheidsrisico gebieden. Ik heb ervaring in het begeleiden van particulieren en politiemensen (Rijpol) met verkeerstrauma’s en rijangst en ben gespecialiseerd in het begeleiden van motorrijders met rijangst. Als rijangstcoach ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Rijangstcoaches (Rijangstlabel). Hierdoor werk ik met een beroepscode welke ik u tijdens het intakegesprek zal overhandigen.

Werkwijze

Een begeleidingstraject start altijd met een intakegesprek.

Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur en is een tweezijdig gesprek. Enerzijds stel ik u vragen met betrekking tot uw klachten, anderzijds kunt u mij vragen stellen en geef ik informatie over de mogelijke oorzaken en gevolgen van uw angsten (psycho-educatie). Ook persoonlijke wensen met betrekking tot de begeleiding en eventuele beperkingen worden besproken. Samen stellen we een plan van aanpak op ten behoeve van uw begeleidingstraject. Na de intake, waaraan geen kosten zijn verbonden en die geheel vrijblijvend is, ontvangt u van mij een behandelplan en offerte. U kunt dan besluiten of u wilt starten met de begeleiding.

Soms kan uit het intakegesprek blijken dat alleen rijangstbegeleiding niet voldoende is om over uw angst heen te komen. U kunt er dan voor kiezen om de rijangstbegeleiding te combineren met psychologische begeleiding.

In dat geval werk ik samen met psychologen van angstbehandelcentrum IPZO. Ook heb ik contact met andere psychologen die gespecialiseerd zijn in angstbehandeling in Salland en Twente. Indien gewenst, kan ik een afspraak voor u maken. Ieder begeleidingstraject wordt afgestemd op de cliënt en kan, afhankelijk van de klachten, verschillend worden ingevuld. Echter, doorgaans verloopt ieder begeleidingstraject in kleine stappen. U begint met rijden in situaties waarin u zich (relatief) veilig voelt. U ontwikkelt weer wat vertrouwen in uzelf en uw voertuig. Geleidelijk ga ik met u op zoek naar situaties die voor u onveilig voelen. Ik leer u daarbij methoden aan om deze situaties beter onder controle te krijgen, waardoor angsten verminderen. Tijdens de begeleiding werk ik met huiswerkopdrachten. Gedurende het traject, maar ook daarna, is er eventueel telefonische ondersteuning beschikbaar als terugvalpreventie.

Rijangst

Ongeveer één miljoen mensen in Nederland ervaart rijangst waarvan een half miljoen door de angst helemaal geen auto meer rijdt.

Rijangst bestaat in verschillende soorten en maten. Rijangst kan variëren van een onprettige spanning tijdens het invoegen op de snelweg tot paniekaanvallen bij het rijden van een bocht. Angst heeft niet altijd te maken met een gebrek aan rijvaardigheid. Er zijn duizenden mensen die geen auto meer durven te rijden omdat ze een traumatische ervaring hebben gehad. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een verkeersongeval. Daarnaast zijn er ook mensen met paniekstoornissen door bijvoorbeeld overbelasting. Objecten die in normale situaties niet bedreigend zijn, kunnen opeens heftige paniek en angst veroorzaken.

Meestal zakt een dergelijke aanval wel weg maar is men bang om in de toekomst weer een aanval te krijgen. Dit wordt ook wel ‘de angst voor de angst’ genoemd. Er treedt een zekere vorm van schaamtegevoel op of men voelt onbegrip. Ook huisartsen weten niet altijd raad met rijangst en rijscholen net zo min. Deze laatste zijn vaak gericht op het aanleren van technische vaardigheden, terwijl bij de meeste mensen met rijangst de rijvaardigheid juist niet het probleem is en soms zelfs boven gemiddeld is. Vaak hebben mensen met rijangst het gevoel van het kluitje in het riet gestuurd te worden.

Vormen van rijangst

Vaak is het moeilijk om over rijangst te praten met familie, vrienden en collega’s .

Verkeerstrauma/beladen gebeurtenis en rijangst

Paniekstoornis en rijangst

Overbelasting en rijangst

Gebrek aan routine en rijangst

Faalangst /perfectionisme en rijangst

Bijrijdersangst en rijangst

Hoogtevrees en rijangst

Tunnels en rijangst

Motorrijden en rijangst

Samenwerken

In sommige gevallen is aan de rijangst een psychisch trauma gekoppeld. U kunt er voor kiezen uw trauma te laten behandelen door een psycholoog. In dat geval werk ik samen met angstbehandelcentrum IPZO. De psychologen binnen IPZO zijn gespecialiseerd in traumaverwerking en angstbehandelingen. Ook werk ik samen met diverse psychologen in Salland en Twente. Indien gewenst, kan ik voor u een afspraak maken.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal begeleidingen wat u nodig heeft. Na afloop van het intakegesprek, maak ik een offerte voor u op. De kosten voor behandeling bij een psycholoog worden geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverlener.